Copyright - G w e n D a n

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 
 

Alle foto's op deze website zijn door Gwenny Devinck of Danny Lems genomen voor hun plezier,
om deze dan met jullie te kunnen delen... Daarom is het voor iedereen toegestaan om:

De foto's kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Onder de volgende voorwaarden:Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).

Niet commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Geen afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken.


Met inachtneming van:


Afstandname van rechten:
De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Publiek domein:
Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.

Overige rechten:
Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:

 
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

  • De morele rechten van de auteur.

  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

L E T   O P :

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Voor meer informatie betreffende deze Creative Commons voorwaarden,
klik hieronder...

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu